Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
kisan työstöä

 1/1 
5. Kaksiulotteinen suunnittelu
 
ei mallinnusta

Perinteinen 2D-piirustusten avulla tehtävä suunnittelu. Muutostöissä ja pienemmissä korjausrakentamisen tehtävissä olemassa olevasta rakennuksesta on usein käytössä arkistokopioita tai 2D-dwg suunnitelmia, joiden mallintaminen on suhteettoman työläs työvaihe eikä mallinnuksesta saada varsinaista hyötyä. Suunnittelu voidaan toteuttaa myös osittain mallintamalla, jolloin suunnitteluohjelman 3D-ominaisuuksien hyötyä saadaan yksittäisten suunnitelman osien havainnollisesta mallintamisesta ja malli liitetään vanhaan suunnitelmaan.

Takasisin tietomalli -sivulle

1. Täysi tietomalli
2. Suunnitteluryhmän tietomalli
3. Arkkitehtimalli
4. Visualisointimalli
5. Kaksiulotteinen suunnittelu