Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
uudisrakennusten suunnittelussa käytämme vähintään "arkkitehtimalli" tasoista tuotemallinnusta

 1/1 
3. Arkkitehtimalli
 
tieto arkkitehdin suunnittelutyökaluna

Yleisin suunnittelumenetelmä toimistossamme on mallintaa suunnitelma palvelemaan omaa työskentelyämme, rakennushankkeen suunnitelmien tulostamista sekä hankkeen eri vaihtoehtojen vertailua. Menetelmä on kustannustehokas, nopea, tarkka ja havainnollinen. Tulostettava aineisto vastaa nomaalia rakennushankkeen tavoitetasoa. Tietomallisisältö on saatavissa helposti myös eri suunnittelijoiden tai asiakkaan käyttöön.

Rakennuksesta tehdään tietomalli, jota ylläpidetään koko rakennushankkeen ajan luonnoksista valmiiseen rakennukseen. Tietomallista tulostetaan luonnokset, pää- ja työpiirustukset, rakennusosien tuote- ja määrätiedot sekä hankkeen tunnusluvut. Mallin avulla tutkitaan rakennuksen tiloja, pintoja, valaistusta ja arkkitehtuuria laajasti koko suunnitteluprosessin ajan.

Tiedonsiirrossa käytetään 2D-piirustuksia (esim. dwg-piirustukset ja paperikopiot). Muiden suunnittelualojen suunnitelmia verrataan linkittämällä 2D-tiedostot malliin sekä tarkastelemalla piirustuksia. Tarvittaessa tietomallisisältöä voidaan siirtää ifc-tiedostoina.

Takasisin tietomalli -sivulle

1. Täysi tietomalli
2. Suunnitteluryhmän tietomalli
3. Arkkitehtimalli
4. Visualisointimalli
5. Kaksiulotteinen suunnittelu