Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
Piirustukset taitetaan mallin projektioista ja leikkauksista

 1/1 
2. Suunnitteluryhmän tuotemalli
 
mallinnus koko suunnitteluryhmän työkaluna

Tuotemallia voidaan käyttää koko suunnitteluryhmän työkaluna kun kaikilla osapuolilla on valmius tuottaa suunnitelmat mallintamalla. Mallit voidaan yhdistää ristiinvertailun ja jatkosuunnittelun pohjaksi 2D-tiedonsiirron lisäksi kolmiulotteisena mallina.

Tiedonsiirto, mallinnustarkkuus ja mallin päivitys sovitaan suunnitteluryhmän tarpeiden mukaan. tiedonsiirrossa käytetään esimerkiksi 3D-dxf tai ifc-tiedostomuodoissa.

Takasisin tuotemalli -sivulle

1. Täysi tuotemalli
2. Suunnitteluryhmän tuotemalli
3. Arkkitehtimalli
4. Visualisointimalli
5. Kaksiulotteinen suunnittelu