Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
Julkisivuprojektio arkkitehdin tuotemallista

 1/1 
1. Täysi tuotemalli
 
tietomalli suunnittelussa sekä koko rakennuksen elinkaaren hallinnassa

Täysi tietomalli sisältää koko rakennuksen rakentamiseen tarvittavan informaation sekä tuotantoon ja rakennuksen ylläpitoon liittyvää tietoa. Rakennusosille voidaan määrittää esimerkiksi aika-paikka -informaatiota, huolto- ja ylläpitotietoja sekä muuta normaalista suunnittelusisällöstä poikkeavaa lisäinformaatiota.

Tietomallin ajatus on toimia suunnitteluvaiheesta valmiiseen rakennukseen asti virtuaalirakennuksena, josta saadaan suunnittelua, rakentamista sekä kiinteistön hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa tietoa. Mallia päivitetään myös rakentamisen jälkeen muutos- ja korjaustöiden sekä ylläpidon tuottamalla tiedolla.

Hankkeessa tarvittava tietomäärä, mallinnustarkkuus, mallin ylläpito ja tiedonsiirto on suunniteltava ja sovittava huolellisesti projektiryhmän kesken hankkeen alussa.

Takasisin tuotemalli -sivulle

1. Täysi tietomalli
2. Suunnitteluryhmän tietomalli
3. Arkkitehtimalli
4. Visualisointimalli
5. Kaksiulotteinen suunnittelu