Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
Kalasataman tietomalli

 1/1 
Tietomalli
 
Tietomallisuunnittelussa suunnitteluvälineenä käytetään kolmiulotteista digitaalista tietomallia rakennuksesta. Rakennusosat sisältävät piirustus- ja kolmiuloitteisen tiedon lisäksi erilaista informaatiota. Malli sisältää rakennuksen fyysiset rakenteet, määrä- ja mittatiedot sekä mahdollisesti rakennuksen elinkaareen liittyviä parametrejä. Mallista tuotetaan kaikki suunnitelma-asiakirjat ja suunnitelmavaihtoehtojen vertailuun sekä rakentamiseen tarvittavat tiedot. Mallista voidaan tuottaa tehokkasti myös rakentamista, kustannuslaskentaa ja määrälaskentaa palvelevaa lisätietoa.

Perinteinen kaksiulotteinen suunnittelu tapahtuu erillisten projektioiden, leikkausten, pohjakaavioiden ja luetteloiden avulla. Suunnitteluinformaatio on pirstoutuneena toisiinsa kytkeytymättömiin asiakirjoihin ja suunnitelmiin. Eri suunnitelma-asiakirjojen ristiinvertailu on työlästä ja ristiriitojen ja virheiden mahdollisuus on suuri. Suunnitteluratkaisujen muuttaminen suunnitteluprosessin aikana on työlästä, jokainen muutos vaikuttaa yleensä useisiin suunnitelmiin ja selostuksiin.

Tietomallisuunnittelun etuna on suunnitelmien ristiriidattomuus, mahdollisuus vertailla eri suunnitelmavaihtoehtoja, suunnitelmamuutosten parantunut hallinta sekä tietomallista saatava rakennushanketta palveleva lisäinformaatio. Tietomallista pystytään tuottamaan esimerkiksi kustannuslaskentaa varten nopeasti ja tehokkasti tarkkaa määrä- ja paikkatietoa. Suunnitelmamuutoksien hallinta nopeuttaa työpiirustusten laatimista ja mahdollistaa nopean reagoimisen asiakkaan tarpeisiin.

Tietomallinnuksen taso päätetään hankkeen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. PORTAALI arkkitehdit Oy käyttää uudisrakennuksissa yleensä vähintään tason 3. ”Arkkitehtimalli” tasoista mallinnusta.

1. Täysi tietomalli
2. Suunnitteluryhmän tietomalli
3. Arkkitehtimalli
4. Visualisointimalli
5. Kaksiulotteinen suunnittelu

linkkejä:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_tuotemalli
http://www.mad.fi/mad/archicad.html
http://www.senaatti.fi/document.asp?siteID=1&docID=546