Portaali Arkkitehdit
Kuva
 
Näkymä kadulta kohti kaupunkipientaloja ja terassitaloa

 1/5 >
Varikon tontti
 
2005 Suunnitelma, diplomityö
 
Juha Kämäräinen on suunnitellut diplomityönään kaupunkipientalojen ja terassitalon korttelin Helsingin Arabianrantaan. Suunnittelukohteena oli kaupungin varikon tontti. Työssä ideoitiin uusia käyttötarkoituksia varikon rakennuksille sekä täydennettiin korttelia uudisrakennuksilla.

Tontti sijaitsee keskeisesti uudella asuinalueella ja tontin käyttötarkoitusta olisi syytä tarkastella suhteessa nykyiseen ympäristöön. Varikon muuttaminen asuin-, työpaikka- ja kulttuurikäyttöön sopii varikon toimintoja paremmin alueen "arts and design city" ajatukseen. Vanhojen varikkorakennusten osittainen säilyttäminen tarjoaa mahdollisuuksia makasiinien tai kaapelitehtaan kaltaiselle kulttuuritoiminnalle.